Konstruktion av genus i rätten och samhället (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 392
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176784242
Omtale Konstruktion av genus i rätten och samhället
Bokpresentation
En tvärvetenskaplig studie över svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem.

”Finns det sociala normer som konstruerar genus på arbetsmarknaden?” Detta är den centrala frågan i denna avhandling, där frågan belyses ur feministisk synvinkel och diskuteras mot bakgrund av företagares aktiva jämställdhetsarbete och arbetsdomstolens bedömning av mål om lönediskriminering.

Den 1 januari 1992 trädde den nu gällande jämställdhetslagen ikraft. Lagen syftar bland annat till att förbättra kvinnornas villkor i arbetslivet. En tanke med lagen var att den skulle kunna tjäna som hjälpmedel för att förskjuta maktbalansen mellan könen, vilket bland annat skulle ske genom ett aktivt jämställdhetsarbete. Som ett led i jämställdhetsarbetet ålades arbetsgivare med minst tio anställda att upprätta en så kallad jämställdhetsplan.

Ekonomiskt oberoende är en av de viktigaste förutsättningarna för den enskildes utveckling till en självständig, jämställd individ i dagens samhälle. Kraven på lika lön för lika arbete har hävdats från feministiskt håll allt sedan industrialiseringen. Lika lön för lika arbete är inte endast ett feministiskt måtto, utan en fråga som också har rötter i den liberala jämlikhetsideologin.

Til toppen