Omtale Kontrollens variationer

Begreppet kontroll kan lätt ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort ”något speciellt”. Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv. I denna antologi speglas kontroll utifrån olika perspektiv. Dess variationer och komplexitet visas både empiriskt och teoretiskt och rör sig mellan formell och informell kontroll.

Antologin behandlar frågor om hur kontrollen utförs i praktiken inom bland annat olika delar av rättsväsendet och socialtjänsten, liksom hur människor reagerar på kontrollen när de utsätts för den. Ett annat perspektiv på kontroll som diskuteras i flera kapitel är hur kontrollen av kontrollanterna sker. Kontrollens variationer behandlar vitt skilda kontrollinsatser: från spaning, övervakningstekniker och strategier för effektivare kontroll till stödjande insatser. Vad de alla har gemensamt är att de innefattar myndighetsutövning i någon form.

Bokens kapitel är strukturerade under fyra övergripande teman:

• Kontrollanterna

• De kontrollerade

• Kontroll av kontrollanterna

• Kontrollens utbredning och utmaning.

Boken riktar sig till studenter inom kriminologi, sociologi, statsvetenskap samt polisutbildningar vid universitet och högskolor. Boken kan även användas inom vidareutbildning för praktiker verksamma inom exempelvis rättsväsendet och socialtjänsten samt vara till nytta för forskare i fältet.

Til toppen

Flere bøker av Lotta Pettersson, Tove Pettersson, Martin Bergqvist, Oskar Engdahl, Janne Flyghed, Bengt Jacobsson, Katarina Jacobsson, Johan Kardell, Lars Korsell, Bengt Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Lena Roxell, Jerzy Sarnecki, Isabel Schoultz, Hanns von Hofer, David Wästerfors og Malin Åkerström: