Korrupsjon (Heftet)

Mekanismer og mottiltak

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202413538
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Etikk, Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsøkonomi, Selskapsrett, Statsvitenskap, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Korrupsjon

Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon?

Korrupsjon – mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker.

Framstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon.

Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk framstilling av temaet, men boka er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene.

Til toppen

Andre utgaver

Korrupsjon
Bokmål Ebok 2015