Omtale Kors & tvärs : intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv
Man brukar tala om storstadens dynamik, men möts vi egentligen på torget längre? Hur växer den nya storstadens arbetsliv fram? Finns jobben i storstäderna? Hur kommer man in på arbetsmarknaden? Hur gör dagens unga för att få ett jobb? Varför finns dom andra nästan alltid utanför eller längst ned i arbetslivets pyramid?
Om 90-talet såg en stark utveckling av queerteori så har under de senaste åren begreppet intersektionalitet fått stort genomslag i analyser av ojämlikhet. Det handlar om att se vad som händer i själva brytpunkten när klass, kön, etnicitet och sexualitet möts i situationer, strukturer och personer. Ali Osman skriver exempelvis om Integrerande praktiker som arena för normalisering och disciplinering av utlandsfödda och Anders Neergaard om rasifierad rekrytering i storstaden. Det vill säga: fungerar de språkkurser som utlandsfödda får gå i Sverige för att göra dem hemmastadda i nya hemlandet, eller blir de till ett instrument för utestängning? Hur är det egentligen med svenska arbetsgivare och arbetssökande med utlandsklingande namn? Varför verkar stora företag mer öppna för kvinnor på IT-avdelningar än de små nystartade IT-företagen? Arne Nilsson skriver om huruvida storstaden är en särskilt attraktiv homomiljö. Är det verkligen så att alla bögar flyttar till Fjollträsk? Är det omöjligt att leva som öppet homo på landsbygden?
I Kors & tvärs skriver ledande storstads- och arbetslivsforskare om läget i vårt land idag. Det är spännande läsning. Utvecklande och matnyttigt.

I Kors & tvärs skriver Sveriges ledande storstads- och arbetslivsforskare om läget i vårt land idag. Det är spännande läsning. Utvecklande och matnyttigt. Det här kommer att bli kurslitteratur på kurser i bland annat genusvetenskap, historia, ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi.

Målgrupp: Studenter, forskare och lärare inom samhällsvetenskaperna och humaniora
Författare: Carina Bildt, Lena Martinsson, Hans Robertsson, Ragnar Andersson, Göran Brulin, Anders Neergaard, Susanne Urban, Casten von Otter, Caroline Tovatt, Carl-Ulrik Schierup, Zoran Slavnic, Arne Nilsson, Fredrik Hertzberg, Ursula Huw, Ali Osman, Fredrik Augustsson, Åke Sandberg, Lena Karlqvist, Karin Darin, Gunnel Forsberg ovh Ewa Gunnarsson.
Medverkande är verksamma som lärare och forskare på Arbetslivsinstitutet (Stockholm och Norrköping) och Handelshögskolan i Stockholm samt vid universiteten i Göteborg och Uppsala.

Til toppen

Bøker i serien