Kort om EU (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 0
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Kort om EU
ISBN/EAN: 9789140666819
Omtale Kort om EU

Europeiska unionen (EU) är den viktigaste politiska samarbetsorganisationen i Europa. EU-medlemskapet har långtgående konsekvenser för medlemsstaterna och EU:s betydelse i omvärlden förefaller öka. Samtidigt brottas unionen med problem vad gäller konkurrerande nationella intressen bland medlemmarna, högt uppskruvade förväntningar på konkreta resultat och bristande folklig legitimitet.

Många uppfattar EU som en komplex och svårgreppbar politisk konstruktion. På ett kortfattat och överskådligt sätt försöker den här boken öka förståelsen för vad EU är och hur det fungerar. Vad kännetecknar EU som politiskt system sedan Lissabonfördraget trätt i kraft? Vilken roll spelar EU i den internationella politiken? Hur har EU vuxit fram, och vad kan vi förvänta oss framöver? Vad har EU-medlemskapet betytt för Sverige?

Boken tar sig an dessa och relaterade frågor genom att analysera EU:s viktigaste institutioner, hur och varför antalet medlemsstater har ökat och hur samarbetet fungerar på centrala politikområden inom EU och i förhållande till omvärlden. Avslutningsvis diskuteras också de utmaningar och dilemman som EU står inför under den närmaste framtiden.

Rikard Bengtsson är docent vid Statsvetenskapliga institutionen och biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.


 

Til toppen