Kring musiken. D. 3, Elevens bok (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 144
Forlag: Isabergs förlag/SSM AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176946800
Omtale Kring musiken. D. 3, Elevens bok
KRING MUSIKEN
är ett musikläromedel i fyra delar för grundskolan. Materialet är framtaget med tanke på läroplanens mål för musikundervisningen. Det bygger upp elevernas musikkunnande från grunden och avser att förmedla allsidiga baskunskaper i musik. Sådana baskunskaper är t.ex. förmågan att lyssna aktivt, förmågan att reflektera kring musik, kunskaper om noter och musikaliska begrepp samt kännedom om vårt historiska musikarv.

Kring musiken 1 (F-3)
vänder sig till de yngsta läsarna. Materialet kan även användas ämnesintegrerat med svenska och matematik. Det består av en lärobok med ett antal artiklar, vilka representerar olika infallsvinklar på musik, en CD med musikexempel i anslutning till texterna i läroboken, en CD-ROM (utk jan 05) för egna laborationer kring ljud och toner vid datorn samt två arbetsböcker, en för musikundervisningen och en för undervisningen i svenska/matematik. Lärobokens texter är skrivna på ett enkelt språk och tillgängliga för läsare redan i åk 1. Arbetsbok och CD-ROM omfattar övningar, som kan utföras även av elever, som ännu inte lärt sig läsa.

Kring musiken 2 (4-5)
I Kring musiken 1 lades grunden. Kring musiken 2 når fram till målkriterierna för åk 5. Vissa delar bygger vidare på texter i del 1 och förutsätter att eleverna har arbetat med dessa. Andra delar kan läsas mer fristående. Kapitelrubrikerna är i huvudsak desamma som i Kring musiken 1, men eftersom boken vänder sig till något äldre elever, så har av naturliga skäl ett par huvudrubriker tillkommit. Innehållet är av mycket varierad karaktär. Precis som i del 1 handlar det om musik ur olika infallsvinklar, men de bildar tillsammans en helhet. Temat för del 2 är Norden och nordisk musik. I arbetsboken kan eleverna arbeta med och bearbeta de musikkunskaper, de inhämtat i läroboken. En arbetsbok i svenska finns även för dem, som vill arbeta med musikläromedlet som utgångspunkt för språkinlärningen.

Kring musiken 3 (6-7) (Utkommer ca 10 oktober 2004)
I del 3 (och även i del 4 - utk hösten 2005) är 1900-talets tonspråk utgångspunkten ? både det klassiska experimentella och det populärmusikaliska. Genom medias framväxt har olika musikformer påverkat varandra i ett ömsesidigt utbyte, vilket framgår av artiklarna i del 3. Rock- och populärmusiken, som eleverna är förtrogna med, har fått bre ut sig och utgör den huvudsakliga referensramen, även när texterna handlar om mer allmänmusikaliska fenomen.
Kapitelrubrikerna är desamma som i övriga delar med tillägg av ett kapitel om jazzmusik, vilket följs upp i del 4. Rockmusikens historia skisseras i stora drag med tonvikt på stilar och trender, men här finns även återblickar på historiska epoker, som inte tagits upp i tidigare delar, samt presentationer av några nutida musikprofiler, som berikat vår visskatt.

Kring musiken 4 (8 - gymn)
är en fördjupning av innehållet i del 3 och utkommer hösten 2005.

Til toppen