Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra kategoriseringar (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , , , , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 306
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144057057
Omtale Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra kategoriseringar

Arbete med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla, föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras också utanför skolans värld. Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter.

Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en ”rätt” livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt.

I näranalyser framträder olika schablonbilder som om de inte problematiseras och diskuteras i undervisningen riskerar att befästa och reproducera fördomar. Beroende på vilka perspektiv som anläggs och vilken läsning som görs kan olika värderingar, synsätt och föreställningar bli synliga – det är något som bidragen i föreliggande antologi visar med empiriska exempel från såväl ungdomsskola som vuxenutbildning.

Boken riktar sig främst till studenter, forskarstuderande, lärare och forskare inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet, men också till andra intresserade av språk, identitet, didaktiska perspektiv och lärande i utbildnings- och samhällskontexter.

Til toppen

Flere bøker av Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Luis Ajagán Lester, Maj Asplund Carlsson, Angerd Eilard, Johannes Lunneblad, Jörgen Mattlar, Anita Norlund, Anders Olsson, Lotta Olvegård og Susanne V. Knudsen: