Kritiskt omdöme i samhällskunskap : undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 383
Forlag: Stockholm University
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789177976967
Omtale Kritiskt omdöme i samhällskunskap : undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor
Lärare i samhällskunskap utbildar medborgare som ska kunna bidra till rättvisa och rimliga lösningar på gemensamma samhällsangelägenheter och på vår tids stora samhällsproblem. För detta är utvecklandet av ett gott omdöme i samhällsfrågor viktigt, och omtvistade värdebegrepp som rättvisa centrala. Avhandlingen undersöker ett kunnande som är centralt i detta medborgarbildande uppdrag, nämligen förmågan till kritisk analys i omtvistade värdeladdade frågor, specifikt rättvisefrågor.

Projektet sammanfattar resultat från tre studier som baseras på fem delstudier genomförda på lågstadiet, mellanstadiet och gymnasiet. Studierna utgår från learning study, en designbaserad
undervisningsutvecklande forskningsansats där undervisningsinterventioner utvecklas, prövas och analyseras i samarbete med verksamma lärare. Resultaten beskriver innebörden av kunnandet och
hur undervisning kan främja utvecklingen av det, och kan användas för formulering av mål, planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Utifrån resultaten diskuteras dels progression av förmågan, dels en modell för samhällsanalytiskt tänkande som utvecklande av kritiskt omdöme i relation till värdeladdade samhällsfrågor i syfte att uppnå en agensinriktad medborgarbildning.

Malin Tväråna är gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon arbetar med lärarutbildning och lärardriven forskning och utveckling.

Detta är en doktorsavhandling i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet 2019.

Til toppen