Kulturella skillnader i tandvården : för dig som möter patienter (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 111
Forlag: Gothia Fortbildning AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789177410720
Omtale Kulturella skillnader i tandvården : för dig som möter patienter

Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar i stället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande? Denna handbok ger ökad kunskap om olika kulturer och förståelse för varför synen på tandvård kan skilja sig åt.

Författarna Anna Melle och Katarina Reidal beskriver vanliga kulturella skillnader och ger tips på hur man kan hantera dem. I boken finns också fallbeskrivningar utifrån givna tandvårdssituationer och möten med exempelvis nyanlända och asylsökande patienter.

Några ämnen som berörs är religion, hederskultur, posttraumatiskt stressyndrom och tortyrdrabbade patienter, ensamkommande barn och ungdomar, barn- och äldretandvård och mångkulturella personalgrupper. Boken är en viktig utgångspunkt i arbetet med att eftersträva en jämlik tandvård utan kulturkrockar. Författarna utgår alltid från att hänsyn och förståelse är kärnan i allt bemötande och all behandling.

Anna Melle, leg. gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap och tidigare undersköterska och tolk inom bland annat sjukvård och tandvård, föreläser och skriver böcker om kulturmöten och kulturkrockar.

Katarina Reidal, leg. tandläkare, är klinikchef på Folktandvården Bergsjön i Göteborg, där hela världen finns representerad bland både patienter och personal.

Til toppen