Omtale Kulturens kraft för regional utveckling
I boken söker 22 forskare och andra verksamma inom kultursektorn svar på frågorna: Vad har satsningarna inom kulturen lett till och hur har dessa på olika håll gestaltats? Vilka är de positiva och negativa erfarenheterna? Syftet med boken är att visa fram och analysera ett antal svenska och europeiska exempel, där kultursatsningar på lokal och regional nivå stimulerat utvecklingen och lett till spännande förändringsprocesser för samhället i övrigt.

I antologin behandlas bland annat Skapande Skåne som kreativt landskap, platsens själ i södra Småland, den kulturella ekonomins betydelse för Stockholmsförorterna Tensta och Botkyrka, AIRIS (Artists in Residence)-projekten i västra Sverige, musik och konstsatsningarna i Vara och Skärhamn, den kreativa skärningspunkten Furillen på Gotland, symbiosen mellan kultur, ekonomi och natur i Dalhalla, relationell estetik i Östersund, det spektakulära Ice Dome Concert Hall-projektet i Piteå och kulturen som ledstjärna ibland annat Holstebro, Charleville-Mézières och NewcastleGateshead.

Avsikten är att visa på både de möjligheter och de svårigheter som satsningarna ställts inför.

Recensioner:
"Denna innehållsrika antologi belyser ett aktuellt ämne ... lättläst bok som ej kräver förkunskaper och vänder sig till en bred samhällsintresserad allmänhet."
Christer Olsson, BTJ-häftet

Det finns goda chanser för att den här boken kommer stå sig ett bra tag framöver. Bokens upplägg gör det möjligt att antingen få en snabb överblick eller gräva mer på djupet beroende på hur mycket tid som läsaren vill lägga ned. Sannolikt en klassiker.
Per Holmström, NRU Norden

"Så vad tjänar antologin till? Som handbok! För i tider av kulturboom behövs påminnelser om vikten av eftertanke. Annars är det lätt att man kastar pengar efter fel saker."
Maria Haldensten, Göteborgs-Posten

Til toppen

Flere bøker av Lisbeth Lindeborg, Lars Lindkvist, Tommy D Andersson, Pia Areblad, John Armbrecht, Lisa Bergman, Heléne Bäckström, Michael Eriksson, Lasse Ernst, Per Frankelius, Hans Gelter, Jennie Gelter, Christina Hjort, Rolf Hugoson, Lars Lindqvist, Katja Lindqvist, Lisbeth Lindeborg, Erica Månsson, Sven Nilsson, Tobias Nielsén, Wilhelm Skoglund, Alexander Styhre, Hans Wessblads og Stig Westerdahl: