Kulturmiljöarbete i en ny tid. SOU 2012:37 (Heftet)

Serie: SOU 2012 37

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 302
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 37
ISBN/EAN: 9789138237434
Omtale Kulturmiljöarbete i en ny tid. SOU 2012:37
Tidsgräns i lag om urgamla värden!

Föreslår bl.a. ändringar i kulturminneslagen som innebär förtydliganden och anpassning till modernt språkbruk. Flera ändringar är kopplade till utredningens förslag om ändringar av fornlämningsbegreppet.
Den allmänna definitionen av fornlämning ändras till: »Fasta lämningar efter människors verksamhet som kan antas ha tillkommit före år 1750 och som är varaktigt övergivna.» Undantag görs för: Varaktigt övergivna gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser. Dessa ska betraktas som fornlämningar oavsett ålder. Skeppsvrak utgör fornlämning om skeppet förlist före år 1900. Särskilt beslut av t.ex. länsstyrelsen i det enskilda fallet för lämningar som är från år 1750 eller senare. Diskuterar även eventuella intressekonflikter mellan allmänhet, entreprenörer och markägare. Förslagen till lagändringar väntas leda till större förutsägbarhet och rättssäkerhet vilket gynnar både bevarandeintresset och brukandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Til toppen

Bøker i serien