Kulturminner på Sør-Helgeland (Fleksibind)

utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal

Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 176
Forlag: Akademika
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788232102211
Kategori: Kulturhistorie
Omtale Kulturminner på Sør-Helgeland
Kulturminner på Sør-Helgeland er den andre i rekken av flere kulturminneregistreringer for regionene i Nordland. Om lag 130 kjente kulturminner og kulturmiljøer på Sør-Helgeland er vurdert og valgt ut som betydningsfulle i nasjonal eller regional sammenheng - og nå blir enkeltobjektenes betydning utfordret av større helheter og miljø. Registreringeneskal blant annet bidra til at den viktige balansen mellom bruk og vern blir opprettholdt for fremtiden. I denne boka presenteres kulturminnene i tekst, bilder og forklarende kartskisser. Boka gir kunnskap om både kulturminnevern og kulturminner på Sør-Helgeland, til glede for alle som er opptatt av å ta vare på vår kulturhistorie. Her finner du informasjon som ikke er tilgjengelig i annen reiselitteratur. Dette er ei turbok, og derfor er en røff innbinding og et hendig format valgt for at den skal tåle å bli mye brukt og brukt i vær og vind.

Til toppen