Kulturstudier, kropp och idrott : perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur (Heftet)

Serie: Malmö Studies in Sport Sciences 10

Forfatter:

, , , , , , , , , , , og

Legg i ønskeliste

Omtale Kulturstudier, kropp och idrott : perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur
i denna antologi diskuteras idrott som ett föränderligt samhällsfenomen i gränslandet mellan kultur och natur. Artikelförfattarna företräder ett brett fält av forskningstraditioner: etnologi, kulturgeografi, pedagogik, historia, sociologi och idrottsvetenskap.

I enlighet med ett kulturstudieperspektiv ställs meningsfyllda praktiker av vardaglig och spektakulär art i fokus. Boken är den första i sitt slag på svensk mark och bidragen förenas genom fokus på fysisk kultur inriktad på fostran, gemenskap och konkurrens.

De elva artiklarna omspänner ämnesmässigt allt från parkour – urban rörelsekultur utan tävlingsinslag – till datorspelstävlingar vars tävlingsformer liknar idrottens. Här diskuteras idrotts­hybrider inom turism- och kulturindustrin så som nöjesparker och lekland, och friluftslivets sportifiering som ett uttryck för samtida äventyrlig entreprenörskultur.

I ett kapitel behandlas idrottsjournalistik som producent av normer kring kön och etnicitet, i ett annat idrottens roll för uppfattningar om kroppslig normalitet och funktionshinder. Åter andra bidrag belyser badandets kulturhistoria och simhallens etnografi, eller närmar sig idrotten som en arena för kroppsligt lärande – en ”tyst kunskap” i samspel med skate­boardbrädan ­eller med högteknologiska fotbollsskor och sportkläder.

Redakörer för Kulturstudier, kropp och idrott är Helena Tolvhed, historiker och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, och David Cardell, kultur- och samhällsvetare och doktorand vid Linköpings universitet.

Til toppen

Flere bøker av Helena Tolvhed, David Cardell, Helena Tolvhed, David Cardell, John S. Hellström, Ella Johansson, Jesper Thiborg, Johan Arnegård, Klas Sandell, Kalle Jonasson, Viveka Berggren Torell, Åsa Bäckström og Elisabet Apelmo:

Bøker i serien