Kunnskapsbærerne 1811-2011 (Innbundet)

akademikere mellom universitet og samfunn

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Forlag: Akademika
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788274775466
Omtale Kunnskapsbærerne 1811-2011
Hvor viktig er universitetet for samfunnet? Denne boka besvarer spørsmålet gjennom å stille et annet: Hva vil det si for et samfunn å ha mange - eller få - universitetsutdannede innbyggere? Disse innbyggerne, de akademiske kunnskapsbærerne, studeres i denne boka på fire arenaer i det norske samfunnet gjennom 200 år, 1811-2011. Først studeres akademikernes spredning i nærings- og yrkesliv, samt i landets geografi: De preget hele tiden offentlig tjeneste mer enn næringsliv. Dernest blir akademikernes plass i det sosiale hierarki gransket: De gikk fra å være entydig elite til å danne en mer uensartet middelklasse. For det tredje er akademikernes rolle i offentligheten undersøkt: Fra å utgjøre nesten hele offentligheten er de blitt en av mange deltakere, men fremdeles definitivt i en viktig rolle. Den fjerde arena angår akademikernes profesjonalisering: Den foregikk mer utenfor universitetet enn innenfor. Men universitetets vitenskapsfolk er kunnskapens siste instans i mange fag.

Til toppen

Flere bøker av Jan Eivind Myhre: