Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 285
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Svensk
ISBN/EAN: 9788215021676
Kategori: Pedagogikk
Omtale Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling
Med denne antologien er det lagt et fundament for nye, viktige og spennende fremstøt innen kunstpedagogikken.
Denne boka viser hvilket bidrag kunstpedagogikken kan gi allmennpedagogikken. Det sentrale spørsmålet er hva som skjer i estetiske læringsprosesser: Hva om vi snur opp ned på forståelsen av verden? For en danser er det å snu opp ned på seg selv helt naturlig for å uttrykke mening gjennom bevegelse, og for en komponist er «omvending» et kompositorisk grep. Artiklene gir eksempler på at kunst kan bidra til slike prosesser i skole og utdanning.

Boka består av tre deler:
Den første delen setter den voksne som kunstner eller framtidig profesjonsutøver i fokus. Her beskriver forfatterne aspekter ved et annerledes lærerideal innenfor kunst, kunstfag og didaktikk.

Den andre delen beskriver estetiske læringsprosesser med barn og unge.

Den tredje delen belyser estetiske læringsprosesser gjennom tre artikler som presenterer kunnskapsutvikling der estetikk og kunstbaserte arbeidsformer er sentrale.

I avslutningsartikkelen drøfter redaktørene betydningen av å skape et tredje rom for utdanning som omfatter faglig kunnskap, opplevelse og engasjement i helhetlige læringsforløp.

Redaktører for boka er Anna-Lena Østern (NTNU), Geir Stavik-Karlsen (NTNU) og Elin Angelo (DMMH/NTNU). Bidragsytere er Vigdis Aune (NTNU), Solveig Åsgard Bendiksen (Høgskolen i Nord-Trøndelag), Bjørn Otto Braaten (NTNU), Hansjörg Hohr (UiO), Børge Kristoffersen (DMMH), Atle Krogstad (DMMH), Mari-Ann Letnes (DMMH), Bjørn Rasmussen (NTNU), Birgitta Silfver (Högskolan i Gävle, Sverige), Kristin Solli Schøien og Nora Sitter (NTNU).

"Antologien omfatter uten unntak svært spennende og til dels dyptpløyende bidrag fra fagfolk innen vidt forskjellige estetiske fag.... Samtlige bidragsytere er meget skriveføre og demonstrerer selv god skrivekunst nrå de omtaler betydningen av kunstformidling" (Bedre skole 4/2013)

Til toppen