Omtale Kvalitet utan gränser - En kritisk belysning av kvalitetsstyrning
Titeln Kvalitet utan gränser anspelar på hur kvalitetsstyrning utmanar tidigare gränser mellan arbetstagare, ledning och kunder, hur professionell kunskap och management sammanvävs på ett nytt sätt, samt hur kvalitetsrörelsen fått genomslag i alla typer av organisationer och i stora delar av den industrialiserade världen.

Boken kan med behållning läsas av alla som önskar få ett bredare perspektiv på styrning av arbete i det nutida samhället – forskare, besluts-fattare likväl som praktiskt verksamma. Den lämpar sig också för olika typer av utbildningar på högskolenivå, framför allt i ämnena företagsekonomi, sociologi och arbetsvetenskap.

Til toppen

Flere bøker av Eva (red) Bejerot, Hans (red) Hasselbladh, Katerina Adam, Anne Marie Berg, Gudbjörg Erlingsdóttir, Staffan Furusten, Anette Karlsson, Eva Gustavsson, Peter Hagedorn-Rasmussen, Johan Hansson, Rikard Lundgren, Alexander Styhre, Magnus Sverke, Mia Vabø og Jan Öhrming: