Omtale Kyrkesund : Båtar och faryg
Man har i arbetet försökt att gå så långt tillbaka som möj-ligt och de tidigaste funna båtarna är från 1500-t.s slut.
I boken berättas det också om:
-brevväxling mellan fartyg och redare under1860-talet.
-"dorisen" en roddbåt av speciell typ.
-en fiskeresa år 1932 med kuttern "MAUD".
-nedtecknade minnen från några kvinnor om - förberedelser i hemmen då fiskebåtarna skulle avsegla
-om lotsplatsen

Til toppen

Flere bøker av Henry Jansson, Linnea Jansson, Lennart Henriksson, Helge Andersson, Arne O Andersson, Karl-Gustaf Holmberg, Jens Jansson, Roald Johansson, Conny Chatin, Leif Börjesson, Orvar Kristensson, Harry Johansson, Hans-Erik Hermansson, Arne G Andersson, Bengt Hansson, Rolf Johansson, Bjarne Jansson, Tony Jansson, Jörgen Hansson og Olle Samuelsson: