Kyrkligt – Kulturellt – Gotländskt (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 160
Forlag: Ödins Förlag AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185716999
Omtale Kyrkligt – Kulturellt – Gotländskt
Detta är en samling fristående undersökningar, huvudsakligen gällande Gotland. Här ges bakgrunden till kyrkliga föremål och förhållanden, som utan den inte skulle ha mycket att säga oss. Boken belyser de kulturella sammanhang där föremålen haft en viktig uppgift att fylla.
Boken har samma uppläggning som författarens tidigare arbete Kyrkliga sällsyntheter – på Gotland och annorstädes. Den skildrar bl.a. den gotländska seden att fram till mitten av 1900-talet offra till ”det helga kors i Bro”. Gotlandskyrkornas rikt dekorerade korbänkar är utgångspunkten för en skildring av kyrkokörens uppgifter från medeltid till nutid. Andra föremål berättar om förändringar i kyrkoinredning, prästerlig klädedräkt och biktpraxis vid 1600-talets övergång från dansktid till svensktid.
Några undersökningar presenterar ofullständigt kända förhållanden, som inspirerar till fortsatt forskning.
Ifråga om Gotlands kyrkors restaureringshistoria avslöjas att gotländska restauratorer på 1900-talet ändrade flerhundraåriga kyrkmålningar till porträtt av nutida gotlänningar. Avslutningsvis får man veta att Visby stift under 1900-talet infört biskopsring och att de fyra senaste biskoparna låtit komponera personliga vapensköldar.
En bok för den som vill veta mera om Gotlands kultur och kyrkoliv! Diskreta hänvisningar till noter ger tips för fortsatt läsning.

Docent Bengt Stolt är teologie hedersdoktor och filosofie jubeldoktor. Han har för det av Riksantikvarieämbetet utgivna verket Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium författat ett dussin volymer om gotländska kyrkor, de flesta i samarbete med docent Erland Lagerlöf.

Om Bengt Stolts föregående bok Kyrkliga sällsyntheter – på Gotland och annorstädes som har likartat innehåll skriver Bibliotekstjänst:
”Detta är en ovanlig och innehållsrik bok. Även om många exempel hämtas från Gotland äger tolkningen av dem allmängiltighet för hela riket. Ett engagerat språk fängslar.”

Til toppen