Lärande i interaktion (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 264
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147093410
Omtale Lärande i interaktion
Den här boken presenterar hur man kan använda samtalsanalys för att studera lärande. Författarna visar hur lärande i första hand är något som deltagare i interaktion gör genom konkreta handlingar som är orienterade mot förändring.

Läs mer
Lärande i interaktion består av fyra delar: en inledning och introduktion till området, en andra del med de första översättningarna till svenska av texter av fältets förgrundsfigurer Emanuel Schegloff och Charles Goodwin, en tredje del med konkreta exempel på hur man ur ett samtalsanalytiskt perspektiv empiriskt kan studera lärande och en fjärde kommenterande del, där Ingrid Carlgren och Ference Marton, båda professorer i pedagogik, medverkar.
Samtalsanalytiska studier av lärande är fortfarande ett förhållandevis nytt område och boken är i första hand tänkt som en introduktion till fältet, men den är även intressant för den redan insatta läsaren, då bokens forskning befinner sig i fronten av forskningsområdet. De översatta artiklarna som presenteras här är moderna klassiker: Emanuel Schegloffs ”Confirming Allusions” (”Att bekräfta alluderingar” från 1996) och Charles Goodwins ”Action and Embodiment” (”Handling och förkroppsligande” från 2000).

Om författarna
Helen Melander är fil.dr och verksam vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Fritjof Sahlström är docent i pedagogik och verksam vid Helsingfors universitet samt vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.

Til toppen