Lärardriven skolutveckling : undervisning på vetenskaplig grund (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 123
Forlag: Lärarförlaget
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188149510
Omtale Lärardriven skolutveckling : undervisning på vetenskaplig grund

Hur kan lärare systematiskt utveckla undervisningen tillsammans? Och hur kan skolledningen möjliggöra en sådan lärardriven skolutveckling?

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.

Här berättar en rektor och en förstelärare hur man har byggt en organisation där kollegor i olika årskurser intresserar sig för varandras undervisning, ämnen och elevresultat.

I samarbete med forskare från Stockholms universitet har man också gjort forskning och utveckling till en naturlig del i skolans vardag.

Skolan har hyllats av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för att vara en lärande organisation. Lärarna har även deltagit i internationella konferenser och publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Ett motsvarande arbete sedan har senare startat på flera skolor i Järvaområdet i norra Stockholm.

Med boken vill författarna inspirera rektorer, förstelärare och andra med intresse för skolutveckling till ett kollegialt arbete som utvecklar undervisningen på djupet och som skapar en utbildning på vetenskaplig grund.

Lena Lindblad Petersen har varit rektor under många år. Efter sin tid på Sjöstadsskolan blev hon projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm. Hon har en handledarutbildning i learning study och en magisterutbildning i utbildningsledning.

Gunilla Pettersson Berggren är lågstadielärare och förstelärare med ansvar för forsknings- och utvecklingsarbete i Sjöstadsskolan. Hon har under lång tid arbetat med lärardrivna undervisningsutvecklande projekt och har en magister och en master i didaktik. 

Innehåll

Förord  

Inledning
Starten
Lärare utvecklar undervisningen
De första tio åren

Kapitel 1. Med learning study som grund
Bakgrund till learning study
En skola på vetenskaplig grund
Relationen mellan undervisning och lärande
Teori och praktik hänger ihop
Lärares gemensamma kunskapsbas
Professionens autonomi
Förbättrad undervisning gynnar alla elever

Kapitel 2. Genomförandet
Intresse för att utforska undervisningen
Att diskutera undervisning inte elever
Gemensamt ansvar för undervisning och resultat
Internationella konferenser gav inspiration
Nätverk och nya erfarenheter
Ett djupare ämnesdidaktiskt utforskande
Delning och spridning
Hållbarhet i utvecklingsarbetet
Struktur för studierna
Publik lektion
Att förverkliga en skola på vetenskaplig grund

Kapitel 3. Förutsättningar för utvecklingsarbetet
Skolans organisation
Att bygga tillit
Arbetslag för trygghet ämneslag för kunskap
Att sätta i gång ett utvecklingsarbete
Rektors roll i lärardriven skolutveckling
Att leda en verksamhet som utvecklar undervisning
Förstelärarna viktiga ledare för lärardriven skolutveckling
Avsätta medel för undervisningsutveckling
Hur får man tiden att räcka?
Kompetensutvecklingsplanen en nyckel
Prioriteringar i kompetensutveckling
Kommunikation
En internationell utblick
Kvalitetsutmärkelser  

Kapitel 4. Elevresultat och andra effekter
Gemensamma begrepp ett yrkesspråk
Kompetens att arbeta vetenskapligt
Effektkedja redskap för utvärdering
Praktiknära och lärarledd forskning
Uppsatser av Sjöstadsskolans lärare
Undervisningsutveckling lockade lärare till skolan
FoU går vidare på Sjöstadsskolan
En fortsättning på Järvaskolor  

Kapitel 5. Vår vision
Systematisk undervisningsutveckling
Forskning av och för lärare
Modell för utveckling
Nycklar till en skola på vetenskaplig grund
Tre karriärvägar inom skolan
Lektor med anställning på skolan
FoU-arbete införlivat med skolans verksamhet
Från kritik till lärardriven skolutveckling  

Tack  
Referenser

 

Utlåtanden
"Denna bok är ett gediget bidrag till brobygget mellan forskning och skola. Det är en bok om hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund, det vill säga hur en skolas viktigaste verksamhet undervisningen kan sättas under lupp tillsammans i ett kollegium. 
Boken är skriven av en lärare och en rektor, som på vägen har skaffat sig fler akademiska meriter, men aldrig förlorat skolperspektivet på utveckling."  
Tuula Maunula, undervisande lektor på Rinkebyskolan och forskare vid Göteborgs universitet.

"I boken ges flera övertygande argument för att det går att utveckla skolans verksamhet så att tid och resurser kan kanaliseras mot ett systematiskt utvecklingsarbete. Här exemplifieras Sjöstadsskolans envetna arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av learning study.
Dessa två budskap - Sjöstadsskolans tillblivelse som en FoU-skola och undervisningens utveckling med hjälp av learning study - tror jag att kan inspirera andra skolor, skolledare, lärare till en lärardriven skolutveckling där elevernas kunskapsutveckling sätts i främsta rum."  
Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet (och tidigare adjungerad professor på Sjöstadsskolan).

 

Til toppen