Omtale Lärare som ledare : i och utanför klassrummet
I denna bok beskrivs olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats, organisation och institution. Ytterst vilar ledarskapet på hur lärare förstår, förhåller sig till och hanterar skolans olikartade uppdrag.

Områden som behandlas i boken är:

-ledarstilar och psykologiska teorier
-aspekter på ledarskap i klassrummet
-elevinflytande och eget arbete
-ledarskap i grupparbete
-undervisning och lärande i helklass
-ledarskap, skolorganisation och skolkultur
-fritidslärares ledarskap
-specialpedagogiska insatser
-lärares gemensamma ledarskap
-lärare och rektorer i samverkan.

Lärare som ledare vänder sig till lärare på alla nivåer samt till alla med intresse och engagemang i skolfrågor. Boken är speciellt relevant som kurslitteratur i grundlärar- och ämneslärarutbildningarna samt i förskollärar- och rektorsutbildningen. Andra upplagan är omarbetad och innehåller ett nytt kapitel om ledarskap i fritidshemmets verksamheter.

Til toppen

Flere bøker av Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Fia Andersson, Jakob Billmayer, Conny Björkman, Göran Bostedt, Lena Boström, Gabriella Ekström Filipsson, Linda Eriksson, Kjell Granström, Björn Haglund, Eva Hammar Chiriac, Sören Högberg, Anders Olofsson, John Steinberg, Christer Stensmo og Eva Österlind: