Læring gjennom veiledning (Heftet)

meningsskaping i grupper

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 148
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245009224
Kategori: Pedagogikk
Omtale Læring gjennom veiledning
Denne boken handler om læringsrommet i veiledning. Ulike perspektiver på veiledning blir presentert, drøftet og problematisert. Forfatterne framhever sosiokulturelle perspektiver på veiledning. Gruppeveiledning øker muligheter for synliggjøring av flerstemmighet i veiledningsrommet. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig. Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Skal veiledning bidra til personlig og faglig utvikling, må samtaler om relasjoner, maktforhold og etikk i veiledning vektlegges. Denne boken vil være nyttig lesning for studenter og lærere på alle nivåer i ulike profesjonsutdanninger og for profesjonsutøvere.

Til toppen

Flere bøker av Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe og Elin Eriksen Ødegaard: