Låt barnen skapa : språkutveckling genom bilder (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 250
Forlag: Hallgren & Fallgren
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789173828451
Omtale Låt barnen skapa : språkutveckling genom bilder
För att behålla och utveckla sin kreativitet och fantasi genom hela skoltiden och in i vuxenlivet behöver eleverna få möjligheter och uppmuntran till att öva den bildspråkliga förmågan. Genom att integrera övriga ämnen med bild och form ökar elevens förmåga att inhämta kunskaper och att träna färdigheter. Att samtala omkring sina arbeten ger möjligheter som berikar och utmanar språkutvecklingen. Dessutom ger det insikter och förståelse omkring hur andra tänker. Talspråk, bildspråk och skriftspråk –är våra tre viktiga kommunikationsmedel. Inget av de tre språken får glömmas bort, alla är lika viktiga och ”hjälper varandra”.

Bokens övningar vänder sig till lärare och pedagoger som arbetar inom skolans olika verksamheter. En kreativ skapande verksamhet är grundläggande i såväl klassen som i förskoleklassen, på fritidshemmet, för elever med svenska som andra språk, i flerkulturella klasser och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vår förhoppning är att boken skall inspirera pedagoger i verksamheten och under utbildning till att våga experimentera, förundras och fascineras tillsammans med barnen. Att låta glädjen i skapandet och processen vara det viktigaste, men också att visa respekt för barnet som skapande individ. Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Til toppen