Leda och organisera medicinsk elevhälsa - Handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 178
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144109152
Omtale Leda och organisera medicinsk elevhälsa - Handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer

Skollagen föreskriver att elevhälsans olika delar ska samverka under rektors ledning. De medicinska insatserna måste dessutom följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen, ett område som skolledare ofta har svårt att överblicka och tolka.


Leda och organisera medicinsk elevhälsa är en handbok som ger vårdgivare, elevhälsans chefer och huvudmän konkret vägledning i hur verksamheten kan utformas utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Det handlar om ledningssystem med tydlig ansvarsfördelning, dokumentation och sekretess samt säkerhetsrutiner som minimerar risken för misstag orsakade av ”den mänskliga faktorn”.


Boken utgår från författarnas samlade erfarenheter som verksamhetschefer inom elevhälsa och som sakkunniga för olika myndighetsuppdrag. Ambitionen har inte varit att skriva en lärobok i medicinsk rätt och vissa delar av lagstiftningen kan säkert tolkas något annorlunda. Helheten speglar dock flera verksamhetsansvarigas uppfattning och beprövade erfarenhet av att leda och organisera medicinsk elevhälsa utifrån lagstiftningens krav och elevernas behov. 

Skolornas huvudmän och elevhälsans verksamhetschefer får i boken en översikt av hur lagstiftningen definierar deras ansvarsområden. De delar av hälsolagstiftningen som handlar om sekretess och att värna barns rätt berör i hög grad rektor och övriga professioners arbete inom elevhälsan.

Til toppen