Legitimitetsfrågor inom socialrätten (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 260
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139109020
Omtale Legitimitetsfrågor inom socialrätten

Artiklar skrivna av socialrättsforskare från de juridiska institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala.


I boken diskuteras legitimiteten vad avser den rättsliga regleringen och det rättsliga beslutsfattandet inom flera sociala områden, såsom socialtjänst, omsorg och socialförsäkring. Boken vänder sig till praktiskt verksamma på dessa områden, för vilka en teoretisk fördjupning liksom en breddning av kunskapsunderlaget är viktig. Den är också lämplig för dem som studerar samt undervisar eller forskar i socialrätt.
På socialtjänstområdet diskuteras om beslutsfattandet i frågor om socialt bistånd sker i sådana former att rimliga krav på rättssäkerhet och rättvisa är uppfyllda. Rättssäkerhet och rättvisa ses därvid som centrala komponenter irättens legitimitet. Även insatsen ”personligt ombud” vid psykiska funktionshinder diskuteras ur ett legitimitetsperspektiv. Barnets bästa som legitimitetsgrund för beslut om barn är ytterligare ett tema.
På socialförsäkringsområdet diskuteras legitimitetsfrågor relaterade till föräldraförsäkringen, där nya rättsliga principer kolliderar med en tämligen beständig rättslig konstruktion. Det ökade kravet på inkludering av personer som står utanför arbetsmarknaden, tillfälligt eller mer varaktigt, är ett annat ämne.
Förvaltningsdomstolarnas sätt att ta sig an arbetet med att bedöma arbets(o)förmåga i sjukförsäkringsmål reser frågor om rättvisa och legitimitet i förvaltningsrättsliga beslutsprocesser. Organisationen av, lagstiftningen om och rättstillämpningen av den offentliga försäkringen analyseras från ett kritiskt perspektiv med legitimitetsspörsmål som utgångspunkt.
Slutligen diskuteras hur social rättvisa i termer av välfärd definieras, fördelas och finansieras inom den offentliga ekonomin och hur denna påverkas av olika föreställningar om vad som borde vara normala och ideala förhållanden för ett socialt medborgarskap.

Til toppen