Lektionen : strukturer för bättre lärande (Stiftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Stiftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 32
Forlag: Cela Grafiska
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198092394
Omtale Lektionen : strukturer för bättre lärande
Den här skriften lägger grunden till ett nytt sätt att organisera och strukturera undervisning och lärande i matematik. Ett sätt som har sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Det vi har döpt till "Lektionen" är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt men grundar sig också på våra erfarenheter och inte minst mot de framsteg vi har kunnat iaktta i projektet så här långt.

Med ett systemteoretiskt perspektiv vidgas fältet och nya strukturer och metoder synliggörs. I skriften finns exempel på att det är framgångsrikt att ha fokus på strukturer och helheter istället för att lägga ner tid på enskilda delar eller händelser i undervisningen. Den här skriften riktar sig till makthavare, ledare på olika nivåer inom skolsystemet och inte minst till lärare – vår viktigaste resurs.

Om författarna:

Håkan Johansson är matematikdidaktiker och styrelseordförande i Frida Utbildning. Han har mångårig praktiknära erfarenhet från skolutveckling och utveckling av matematikundervisning. Håkan har bland annat deltagit i framtagandet av kursplaner i matematik för grundskolan.

Bengt Johanson är professor emeritus i matematikämnets didaktik. Han har varit föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Bengt har bland annat bedrivit forskning om lektionsundervisning och lärande i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Til toppen