Lexikal etablering : En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 259
Forlag: Stockholm University
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176098516
Omtale Lexikal etablering : En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse
Svenskans ordförråd utökas ständigt. Många av nytillskotten utgår från ord som redan är etablerade. Det gäller särskilt för nya sammansättningar, som är den ordbildningstyp som står i fokus för den här boken. Här behandlas nya ord som nollalternativ, stafettläkare och flytträtt. Boken analyserar hur det går till när de etableras och blir konventionella. Att de ingående ordlederna - noll, alternativ osv. - redan är välkända innebär inte att det är självklart vad de nya sammansättningarna får för betydelse. Betydelsen motiveras av en mängd faktorer utöver ordledernas vanliga betydelser. Hit hör bl.a. utomspråkliga konfliktmönster, ordbildningsmönster samt olika kontextmönster, bl.a. konstruktioner och kollokationer. Betydelsen hos just sammansättningar har uppmärksammats en hel del, men själva etableringen har tidigare inte betraktats som särskilt intressant. I stället har man ofta uppmärksammat senare betydelseutvecklingar hos redan etablerade ord. Det ovanliga med den här studien är således att den helt fokuserar på de tidiga faserna i ordens historia. Boken analyserar ordens faktiska bruk som det speglas i två stora fulltextdatabaser över tidningstext. Detta material kompletteras av enkäter som visar hur pass välkända orden är och vilken betydelse som förknippas med dem eller är möjlig att läsa in i dem. Undersökningen visar att alla orden utom ett har en helt dominerande huvudbetydelse, men flertalet uppvisar också enstaka belägg med klart avvikande betydelser. Flera av orden metakommenteras flitigt under etableringsfasen; de förklaras, problematiseras och diskuteras på olika sätt, och detta inverkar på konventionaliseringen. Jan Svanlund är docent och universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Til toppen