Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare - författningar och praxis för förskola och skola (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 469
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147115112
Omtale Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare - författningar och praxis för förskola och skola
Libers lag- och rättsfallssamling omfattar lagar och andra författningar som en skolledare behöver i sitt arbete.

Läs mer
Boken rymmer därför förutom skollagen och tillhörande förordningar även t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, föräldrabalken och skadeståndslagen.
Den skiljer sig från andra författningssamlingar då den innehåller lättillgängliga rättsfallsreferat. Dessa belyser hur viktiga lagregler inom framför allt grundskolans och förskolans område ska tolkas och tillämpas. Rättsfallen är kopplade till lagreglerna genom hänvisningar direkt efter den paragraf i skollagen respektive offentlighets- och sekretesslagen som rättsfallet handlar om.
Boken vänder sig till alla som i sin yrkesroll vill ha kunskap om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter m.m. i den svenska skolan – inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller andra skolformer.

Om författarna
Peter Skoglund är juridiklärare vid Linnéuniversitetet, där han ansvarar för juridikkursen inom rektorsprogrammet. Han är också verksam som juridisk rådgivare åt en kommunal skolhuvudman och ofta anlitad som föreläsare i fortbildningssammanhang samt särskild ledamot av Förvaltningsrätten i Växjö.

Til toppen