Likestillings- og diskrimineringslovene (Innbundet)

bind I

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 666
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245002805
Kategori: Jus
Omtale Likestillings- og diskrimineringslovene
Lov om likestilling mellom kjønnene ble vedtatt i 1978 men har vært endret flere ganger, blant annet på grunn av våre internasjonale forpliktelser. I 2005 ble det vedtatt en ny lov om forbud mot diskriminering. I tillegg er det bestemmelser som oppstiller forbud mot forskjellsbehandling i flere andre lover. Diskrimineringsombudsloven som ble vedtatt i 2005, har regler om håndhevingsorganer, deres kompetanse og de saksbehandlingsregler som skal følges. Bind I av kommentarutgaven behandler likestillingsloven og diskrimineringsombudsloven. Her gis det en oversikt over likestillingslovens utvikling og hovedtrekk, over relevant internasjonal rett og over utviklingen av begrepet diskriminering. I boken gis også nærmere kommentarer til de enkelte bestemmelser i likestillingsloven med henvisninger til nasjonal og internasjonal praksis og til de enkelte bestemmelser i diskrimineringsombudsloven. Bind II av kommentarutgaven behandler diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens bestemmelser om diskriminering og reglene i boliglovene om diskriminering (det vil si i eierseksjonsloven, husleieloven, bustadsbyggjelaglova og burettslagslova). Bøkene er skrevet for både jurister og andre, og er et nyttig verktøy for alle som arbeider med saker eller oppgaver der likestilling eller diskriminering er en aktuell problemstilling. Mary-Ann Hedlund er lagdommer og Brit Djupvik Semner advokat med LLM-grad.

Til toppen

Flere bøker av Mary-Ann Hedlund og Brit Djupvik Semner: