Omtale Literacy i læringskontekster

Literacy-begrepet står sentralt i samtidens utdannelsestenkning. Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandsskap? Boka Literacy i læringskontekster presenterer et utvalg artikler fra ny nordisk morsmålsdidaktisk forskning.

Utvikling av tekstkyndighet har en viktig sosial og samfunnsmessig side. Den har også en individuell side som angår den enkeltes utvikling og opplevelse av å få tilgang til viktige tekster og kommunikasjonsarenaer, og til selv å kunne ytre seg. Artiklene i denne boka belyser tekstkyndighet både fra et individuelt og et samfunnsmessig perspektiv. Boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren. Den er derfor aktuell for studenter i lærerutdanningene, lærere og lærerutdannere.

Til toppen

Flere bøker av Bente Aamotsbakken, Åsa af Geijerstam, Norunn Askeland, Lotta Bergman, Tuva Bjørkvold, Kristina Danielsson, Ulla Ekvall, Lars August Fodstad, Jenny W Folkeryd, Kristin Helstad, Frøydis Hertzberg, Harald Morten Iversen, Ylva Lindberg, Anna Lyngfelt, Anne Løvland, Eva Maagerø, Sigmund Ongstad, Hildegunn Otnes, Sylvi Penne, Magnus Persson, Monica Reichenberg, Elisabet Sandblom, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt, Randi Solheim, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Aslaug Veum og Maria Westman: