Livet i skolen 1 (Heftet)

grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 346
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245008456
Kategori: Pedagogikk
Omtale Livet i skolen 1
Livet i skolen 1 er den første av to grunnbøker i pedagogikk og elevkunnskap. Boken gir en innføring i sentrale teorier som belyser perspektiver på utvikling, læring og mestring. Samlet sett gir disse teoriene et fundament for hvordan vi best kan legge til rette for læring. Forfatterne har lagt stor vekt på å synliggjøre samspillet mellom de teoretiske perspektivene og praksis, og illustrerer teorier, forskningsresultater og temaer med eksempler fra barn og unges hverdag, i og utenfor skolen. Sammen med Livet i skolen 2 vil boken gi studentene den lærerfaglige plattformen de trenger for sin fremtidige yrkesutøvelse. Terje Manger er dr.philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Sølvi Lillejord er dr.philos. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen.Thomas Nordahl er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Turid Helland er dr.polit. og professor i logopedi ved Universitetet i Bergen. Om læreverket: Livet i skolen 1 og 2 er et grunnleggende læreverk i pedagogikk og elevkunnskap. Bøkene gir en lærerfaglig plattform gjennom en oppdatert praksiskunnskap om skolen, sammen med et teorigrunnlag som gir økt forståelse av forholdet mellom kunnskap og læring. Læring er betinget av en rekke faktorer, der samhandling mellom barna, de unge og deres omgivelser spiller en viktig rolle. Derfor kreves det kunnskap om individet og forståelse for forhold i omgivelsene, slik som i familien, vennekretsen og det moderne storsamfunnet. Med slik kunnskap kan det legges til rette for læring på en god måte. Livet i skolen 1 presenterer de sentrale teoretiske perspektiver knyttet til betingelser for læring. Livet i skolen 2 presenterer sentrale temaer knyttet til utvikling av lærerollen og betydningen av sosial læring med relevans for daglig pedagogisk praksis. Livet i skolen 1 og 2 er primært rettet mot studenter i lærerutdanning ved universitet og høgskole. Bøkene vil også være nyttige for yrkesaktive lærere og andre studenter og yrkesgrupper som er engasjert i barn og unges utvikling, læring og mestring.

Til toppen

Andre utgaver

Livet i skolen 1
Bokmål Heftet 2013

Flere bøker av Terje Manger, Sølvi Lillejord, Thomas Nordahl og Turid Helland: