Omtale Livslångt lärande

Livslångt lärande är ett centralt begrepp i diskussionen om utbildning och lärande. Syftet med denna bok är att klargöra vad begreppet står för och ge det en fylligare innebörd. Författarna betonar nödvändigheten av att uppmärksamma det lärande som sker i vardagligt yrkesarbete, men menar att detta erfarenhets- eller vardagslärande inte är tillräckligt för att ge goda kunskaper. För att utveckla vardagslärandet krävs distans och planlagda utbildningsinsatser. Författarna diskuterar olika faktorer som måste beaktas i utbildningssammanhang såsom arbetslivets kompetenskrav, de växande kunskapsklyftorna och människors i allt högre grad skiftande kulturella och etniska bakgrund.

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av skolans personal, samt för beslutsfattare, politiker och andra som är intresserade av frågor som rör utbildning och lärande.

Til toppen

Flere bøker av Per-Erik Ellström, Staffan Larsson, Bernt Gustavsson, Glenn Hultman, Bo Davidson, Maria Gustavsson, Barbro Nilsson, Dan Rönnqvist, Per-Olof Svedin, Camilla Thunborg, Eva Ellström, Per Andersson, Bosse Bergstedt, Ali Osman og Kjell Rubenson: