Livstecken efter sen abort (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 97
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138249109
Omtale Livstecken efter sen abort
Analyserar Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etiska frågeställningar i samband med sena aborter nära gränsen för medicinsk livsduglighet, med särskilt fokus på frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. Bakgrunden är utvecklingen inom vården av extremt för tidigt födda, som lett till en mer uttalad konflikt mellan ambitionen att ge kvinnor möjlighet till sen abort där det finns starka skäl för det, och abortlagens bestämmelse om att inga livsdugliga foster får aborteras. Utifrån analysen i rapporten lämnar Smer ett antal förslag till professioner, vårdgivare och beslutsfattare. Rapporten innehåller också en genomgång av rättsläget.

Til toppen