Lov og rett i cyberspace (Heftet)

internettkriminalitet og etterforskningsmetoder

Serie: Økokrims skriftserie 16

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 314
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
Serie:
Serienummer: 16
ISBN/EAN: 9788276749113
Kategori: Jus
Omtale Lov og rett i cyberspace
Internett er en global arena hvor man kan delta uten å kjenne hverandre eller oppgi sin identitet. Internett muliggjør ressursdeling og kommunikasjon til beste for samfunnet. Baksiden av medaljen er misbruksmulighetene. Lov og rett i cyberspace dekker strafferettslige og prosessuelle spørsmål som gjelder kriminalitet i elektroniske nett, og beskriver hvordan norsk strafferett preges av internasjonale utviklingstrekk og folkerettslige forpliktelser. I Lov og rett i cyberspace analyserer forfatteren sammenhengen mellom de klassiske krav til datasikkerhet og straffebestemmelser om datakriminalitet og belyser det strafferettslige gjenstandsbegrepet i forhold til data. Her drøftes også harmoniseringsspørsmål i grenseflaten mellom strafferett og opphavsrett. Foruten de forskjellige former for dataangrep, behandles alvorlig innholdsbasert kriminalitet som gjelder bilder av overgrep mot barn. I denne sammenheng gjennomgås e-handelslovens regler om ansvarsfrihet for nettverter. Bokens siste del behandler rettslige spørsmål om utnyttelse av elektroniske spor i etterforsking. Boken gir systematikk og oversikt på et felt hvor det har skjedd en stor utvikling de senere år, og som ellers er sparsomt teoretisk behandlet. Den primære målgruppe er aktører i strafferettsapparatet, det vil si innenfor politiet, påtalemyndigheten og dommerstanden, samt forsvarere. I tillegg er boken nyttig for datasikkerhets- og telekombransjene, fordi den gir innsikt i hva som bør anmeldes, og på grunn av fremstillingen av reglene for utlevering av elektroniske spor og betingelsene for ansvarsfrihet for nettverter. Inger Marie Sunde er jurist med mastergrad fra Harvard Law School. Som førstestatsadvokat i ØKOKRIM og leder av Politiets datakrimsenter, har hun omfattende erfaring fra saker om datakriminalitet. Fra 2005 av tilsatt som forsker ved Institutt for rettsinformatikk, hvor hun utfører rettsvitenskapelig arbeid knyttet til internasjonal internettkriminalitet. Sunde satt i Næringslivets Sikkerhetsråd i 1998-2004.

Til toppen

Flere bøker av Inger Marie Sunde:

Bøker i serien