Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v (Arbeidsmiljøloven (Lov 17.06.2005 nr. 62) (Heftet)

kommentarutgave

Serie: Norsk lovkommentar. Særtrykk 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788205365025
Kategori: Jus
Omtale Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v (Arbeidsmiljøloven (Lov 17.06.2005 nr. 62)
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.

Til toppen

Bøker i serien