Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (Bustadoppføringslova) (Lov av 13.06.1997 nr. 43) (Heftet)

kommentarutgave

Serie: Norsk lovkommentar. Særtrykk 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Nynorsk
Serie:
ISBN/EAN: 9788205364431
Kategori: Jus
Omtale Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (Bustadoppføringslova) (Lov av 13.06.1997 nr. 43)
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.

Til toppen

Flere bøker av Kåre Lilleholt:

Bøker i serien