Lov om eiendomsmegling (Eiendomsmeglingsloven av 1938) (Lov av 24.06.1938 nr. 13) (Heftet)

kommentarutgave

Serie: Norsk lovkommentar. Særtrykk 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 4
Forlag: Gyldendal rettsdata
Språk: Bokmål / Nynorsk
Serie:
ISBN/EAN: 9788205317413
Kategori: Jus
Omtale Lov om eiendomsmegling (Eiendomsmeglingsloven av 1938) (Lov av 24.06.1938 nr. 13)
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.

Til toppen

Bøker i serien