Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) (Lov av 26.03.1999 nr. 14) (Heftet)

kommentarutgave

Serie: Norsk lovkommentar. Særtrykk 

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 628
Forlag: Gyldendal rettsdata
Språk: Nynorsk / Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788205322257
Kategori: Jus
Omtale Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) (Lov av 26.03.1999 nr. 14)
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.

Til toppen

Bøker i serien