M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar (Heftet)

Serie: M3000 Marknadsföring 

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 104
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147115648
Omtale M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar
Behovet av ett nytt läromedel inom marknadsföring är stort eftersom mycket har hänt på marknaden de senaste 20 åren. M3000 Marknadsföring möter det behovet genom att koppla teorier inom marknadsföring till dagens situation på marknaden.

Läs mer
PEDAGOGISKA TANKAR
Utmärkande drag
- Speglar dagens marknad
- Teorier och metoder presenterat på strukturerat och smakfullt sätt
- Tydlig koppling till ämnesplanen
- Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven
- Bedömningsstöd i lärarhandledningen
KOMPONENTER
Faktabok
I faktaboken finns kopplingen mellan det centrala innehållet och de olika kapitlen i boken. På så sätt vet både du som lärare och eleverna vilken punkt i ämnesplanen ni just nu arbetar med.
Övningsbok
Övningsbokens uppgifter är indelade så att eleven kan träna på sin nivå:
- Öva centrala begrepp
- Beskriv, och redogör
- Värdera och analysera
- Samtala och diskutera
Lärarhandledning (nedladdningsbar)
Vad krävs för ett A-betyg? Söker du bedömningsstöd, lektionstips, förslag till provuppgifter, powerpointbilder så hittar du det och lite till i den fylliga lärarhandledningen.
Kommentarer och lösningar
I kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du som lärare och eleverna har stor hjälp av.
INNEHÅLL
M3000 Marknadsföring innehåller 14 kapitel indelade i följande sex block:
1. Marknadsplan
I blocket tas begreppen vision och affärsidé upp, liksom marknadsplanen och affärsplanen och dessas innehåll.
2. Nulägesanalys
För att kunna fatta korrekta beslut och agera på ett klokt sätt behöver nuläget analyseras noggrant. I blocket beskrivs hur en nulägesanalys går till och alla delar som behöver analyseras både inom företaget och i omvärlden i en omvärldsanalys. Företagets resurser, produkten, distributionen, kunderna, konkurrenterna, leverantörerna, samhällets förändring och utveckling och hur marknadsundersökningar går till.
3. Mål och strategi
Mål och strategier tas upp i nästa block och vi får en gedigen genomgång av hur du inom marknadsföringen behöver navigera mellan begrepp som konkurrens, varumärke, positionering.
4. Marknadsföringens metoder och regler
Blocket tar bland annat upp metoder inom marknadsföring samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Internationell marknadsföring ingår även i detta block.
5. Kommunikation
I blocket tas marknadskommunikationen upp. Först förklaras vad kommunikation innebär och därefter beskrivs olika kommunikationskanaler och hur dessa kan användas tillsammans för att stärka budskapet. Slutligen berörs kampanjplanering.
6. Utvärdering
I det sista blocket beskrivs mål och syfte med uppföljning och utvärdering.

Om författarna
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef i Cordovan Group.
Jan-Olof Andersson har en lång erfarenhet som utbildare, konsult och läromedelsförfattare.
Anders Pihlsgård är erfaren lärare, konsult och affärsområdesutvecklare.
Nils Nilsson är lektor vid Linnéuniversitetet. Han har också ett långt förflutet i näringslivet.

Til toppen

Bøker i serien