Magic! 9 - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt (Annet bokformat)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Annet bokformat
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 274
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144095608
Omtale Magic! 9 - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt
Lärarpaket
I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt ett tryckt lärarmaterial. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid
I det tryckta lärarmaterialet presenteras Magic! 9 med dess olika komponenter utförligt under rubriken ”Introduktion och presentation”. Här finns också en genomgång av bokens sex units.

Pedagogiska tips och material
I Pedagogiska tips och material finns Skolverkets kursplan för engelska och hjälp att tolka dess syfte, centrala innehåll och mål. Därefter följer en kort presentation av Europeisk språkportfolio samt en text om genrepedagogik, publicistiska arbetssätt och en presentation av John Hatties bok Synligt lärande för lärare samt Dylan Williams bok Att följa lärande. Dessutom finns Konsten att lära, extra elevmaterial för arbete med strategier, samt formulär för Self-Assessment och Peer Response.

Kopieringsunderlag
I Kopieringsunderlag finns extraövningar avsedda att användas som stimulans eller fördjupning. Stimulerande skriv- och diskussionsövningar ingår också. Populära Word Championships är övningar som repeterar ord från de olika kapitlen. Dessa kan göras som roliga extra ordövningar, alternativt som ett enklare test efter avslutat kapitel.
Till samtliga Penguin Readers i units 1–4 finns ordlistor att kopiera till de elever som läser hela boken.

Hörövningsmanus
Avsnittet Hörövningsmanus innehåller utskrifter av samtliga hörövningar.

Tests
Under rubriken Tests finns två typer av prov som kan användas för formativ respektive summativ bedömning. Efter varje unit finns tester för de tre olika nivåerna. Här testas ordförråd och grammatik. Förslag finns också på en enklare skrivuppgift.

Dessutom finns två General Tests. Prov som testar den allmänna språkförmågan och som är konstruerade med de nationella proven som förebild. De kan med fördel ges som oförberedda prov eller som träning inför det nationella provet. Ljudfilerna till lyssningsdelen av testen finns i lärarmaterialets digitala resurs.

Nedladdningsbara filer
Som nedladdningsbara filer finns också bland annat facit till Workbook, kopieringsunderlag och test samt ”Konsten att lära” hämtad från Magic! 7 och Magic! 8.

Til toppen