Omtale Mästarlära - Lärande som social praxis
Denna bok riktar sin uppmärksamhet mot en hävdvunnen form av lärande. När man går i lära hos en mästare är lärandesituationen identisk med tilllämpningssituationen. Mästarläran motverkar därmed den ”praktikchock” som i dag ofta präglar övergången från utbildning till arbete.Författarna utgår i boken från den traditionella mästarläran och diskuterar dess relevans i moderna pedagogiska sammanhang. Bokens första del presenterar Jean Laves teori om situerat lärande samt Hubert och Stuart Dreyfus teori om intuitiv expertkunskap. I en rad kapitel redovisas därefter hur mästarlära och liknande lärandeformer i dag faktiskt används inom olika områden: i utbildningen av smeder, idrottsmän, säljare, läkare, konsertpianister och forskare. I bokens sista del granskas de presenterade teorierna kritiskt och avslutas med en sammanfattande beskrivning av möjligheter, resurser och utmaningar i en miljö präglad av naturliga lärandesituationer. Boken är tänkt att ingå i undervisningen på universitet och högskolor. Den kan också bidra till diskussioner om lärande i andra grupper än de som direkt behandlas, t.ex. lärare, socialarbetare, sjuksköterskor och andra som vill förstå lärande som social praxis.Om man kan utveckla kunskaper och tekniker på det sätt människor kan, måste man också skapa sofistikerade mekanismer och miljöer för att bevara dem. Det är om dessa mekanismer och miljöer för att utveckla människor och kunskaper denna bok handlar. Ur Roger Säljös förord till den svenska utgåvan.

Til toppen

Flere bøker av Steinar Kvale, Klaus Nielsen, Claus Elmholdt, Ejgil Jespersen, Jan Henrik Winsløv, Hubert Dreyfus, Carsten S. Østerlund, Jean Lave, Jens Rasmussen, Ole Dreier, Steen Wackerhausen, Sten R. Ludvigsen, Stuart Dreyfus og Victoria Akre: