Matematik och respekt : matematikens mångfald och lyssnandets konst (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 328
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147100330
Kategori: Pedagogikk
Omtale Matematik och respekt : matematikens mångfald och lyssnandets konst
Matematik och respekt – matematikens mångfald och lyssnandets konst beskriver ett sätt att se på och undervisa om matematik som grundar sig på respekt för elevernas matematikarbete, där dialogen om matematiska idéer är i fokus. Det behövs en prövande matematik, där lärare använder sig av elevers (och egna) autentiska frågor för att komma vidare i matematiken och utvecklar en lyssnande dialog kring en mångfald av sätt att lösa problem. Läraren behöver då utvidga sitt matematikkunnande i varierande riktningar, om frågor väckta av elever.

Läs mer
Att gå från dagens dominerande rätt-svar-paradigm till ett dialogiskt upptäckarparadigm, där elever upplever lärandet av matematik som en nyfikenhetsdriven upptäcktsresa, är ett mycket stort steg. För det behövs mycket öppenhet och mod. Att ha tillgång till en sådan matematikdialog är en stor frihetskänsla för en elev.
Tvillingboken Matematik och respekt – i praktiken tar upp några praktiska aktiviteter som kan ge en levande matematisk dialog. Båda böckerna vänder sig till blivande och verksamma matematiklärare, lärarutbildare samt andra intresserade av elevers möte med matematiken.

Om författarna
Bokens erfarenhetsbas är matematikundervisning, matematiksvårigheter i skolan och forskningsmatematik, genom att Ann-Louise Ljungblad är matematiklärare och specialpedagog, medan Håkan Lennerstad är docent i tillämpad matematik.
Se författarna i ett seminarium från 2012 om hur vi kan skapa en tillgänglig och likvärdig matematikundervisning samtidigt som eleverna ska nå bättre resultat.

Til toppen