Med et skjerpet blikk på elevers læring (Heftet)

en håndbok i Lesson Study

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 85
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245026672
Kategori: Pedagogikk
Omtale Med et skjerpet blikk på elevers læring
Tiden er knapp, og muligheten for refleksjon over egen praksis i den hektiske lærerhverdagen er liten. Samtidig vet vi at det er gjennom refleksjon over elevers læring at lærere utvikler seg. Og når muligheten er til stede for at lærere tillitsfullt får drøfte felles erfaringer og utfordringer med å legge til rette for gode læringsprosesser, blir det engasjement. Denne boken bygger på forskningslitteratur om Lesson Study og profesjonsutvikling, og på erfaringer som forfatterne har gjort seg gjennom bruk av Lesson Study som modell for etterutdanningskurs ved flere skoler. Lærerne på flere av disse skolene har velvillig delt tanker om og erfaringer fra arbeidet med utvikling av egen praksis gjennom bruk av Lesson Study. Boken er skrevet for lærere i grunnskolen og videregående skole, og den kan med fordel også leses av grunnskolelærerstudenter og studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning. Lisbeth Elvebakk er universitetslektor og Nanna Paaske er studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet Storbyuniversitetet. Begge forfatterne har erfaring med bruk av Lesson Study fra arbeid som lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Til toppen

Flere bøker av Lisbeth Elvebakk og Nanna Paaske: