Medborgarskap och utbildning för vuxna : om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 170
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144126579
Omtale Medborgarskap och utbildning för vuxna : om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker

Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag utifrån dess grundläggande antaganden, verkningssätt och konsekvenser. Det är en berättelse som å ena sidan handlar om inkludering, erkännande, framtidstro och realiserandet av drömmar, å andra sidan om normalisering, exkludering och villkorad gemenskap. Med andra ord, att bli en god samhällsmedborgare handlar inte enbart om att tillägna sig relevant kunskap. Det är lika mycket en process av att forma en person – dennes självuppfattning och -uttryck – vilket öppnar upp för en diskussion om gränserna för vuxenutbildningens uppdrag.

Boken vänder sig till studenter inom lärarutbildningarna, yrkes- verksamma lärare, skolledare, studievägledare, folkbildare och politiker som intresserar sig för frågor om vuxenutbildningens och folkbildningens roll i att fostra framtida medborgare.

Til toppen