Omtale Medicin

Medicin omfattar internmedicinsk kunskap som rör diagnostik samt principer för behandling och uppföljning och beskriver de patientproblem inom det internmedicinska området som den legitimerade läkaren ska kunna handlägga. För att skapa förståelse för hur de olika sjukdomarna uppkommer, presenterar sig kliniskt och utvecklas över tid har stor vikt lagts vid beskrivningen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer.

Överblicksbilder sammanfattar de största och mest centrala aspekterna. Fallbeskrivningar exemplifierar hur en erfaren doktor skapar och prövar hypoteser inför beslut om diagnostik och behandling. Eftersom internmedicinens tyngdpunkt ligger på kroniska sjukdomsprocesser, understryks särskilt den kliniska värderingen av akut debuterande symtom. Varje kapitel avslutas med en kort beskrivning av de viktigaste långsiktiga forskningsområdena.

Boken vänder sig till läkarstuderande på grundutbildningen fram till svensk legitimation men kan även användas i vidareutbildningen till specialist för läkare med legitimation från annat land inom eller utanför EU. En ytterligare hjälp i detta avseende hoppas vi ska erbjudas av de kortsvarsfrågor till varje kapitel som återfinns på bokens webbplats.

Til toppen

Flere bøker av Stefan Lindgren, Anna Engström-Laurent, Kristjan Karason, Eva Tiensuu Janson, Stefan Agewall, Annika Bergquist, Anders Blomberg, Björn Eliasson, Anders Gottsäter, Helene Hallböök, Börje Haraldsson, Kerstin Hulter Åsberg, Lennart Jacobsson, Gunnar Juliusson, Pontus Karling, Östen Ljunggren, Mats Merup, Lars Nilsson, Magnus Simrén, Maria Svensson, Peter J Svensson, Carl Turesson, Per Wester, Björn Zethelius og Ellinor Ädelroth:

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: