Menneskenatur og samfunnsstruktur (Heftet)

ein kritisk introduksjon til økonomisk teori

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 204
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252157949
Kategori: Sosialøkonomi
Omtale Menneskenatur og samfunnsstruktur
Boka forklarar omgrepa rasjonalitet, jamvekt og effektivitet, og gjev ei grundig og kritisk framstilling av samfunnsanalyse som byggjer på desse ideane. Forfattaren viser at samfunnsmodellar som spring ut frå det rasjonelle handlingsperspektivet kan gje verdfull innsikt i mange former for menneskeleg samhandling, og bruker døme frå ulike samfunnsområde, frå enkle hendingar i kvardagslivet til økonomisk og politisk strategi. Samstundes drøftar han grensene for desse teoriane og set særleg eit kritisk lys på den enkle handlingshypotesa dei byggjer på. Boka er skriven for dei som ynsjer å studere samfunnsøkonomi eller andre samfunnsfag som byggjer på rasjonell handlingsteori. Med oppgåver, litteraturliste og register.

Til toppen