Mennesker, steder og regionale endringer (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 227
Forlag: Tapir akademisk forlag
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788251919340
Omtale Mennesker, steder og regionale endringer
I regionalforskning, -politikk og -planlegging er det viktig å ha kunnskap om hvordan mennesker oppfatter steder, og hva steder har å tilby mennesker. Derfor retter denne boka søkelyset mot forholdet mellom mennesker og steder. En grunnleggende tanke i boka er at mennesker påvirker steder, og steder påvirker mennesker. Hva vet vi egentlig om denne gjensidige påvirkningen, og hvordan kan vi få mer kunnskap om den? I sammenhenger hvor forholdet menneske sted belyses, støter vi gjerne på begrepene rom, region, sted, ruralitet og urbanitet. Men hva ligger egentlig i disse begrepene, og hvordan kan de hjelpe oss til bedre å forstå forholdet menneske sted? Dette er spørsmål som drøftes i bokas første del. Her gis det for første gang på norsk en samlet innføring i disse romlige begrepene. I bokas andre del gis det eksempler på forskning som via ulike tema belyser forholdet menneske sted. Naturlig nok står flytting og bostedsvalg sentralt i flere kapitler. Hvor vil vi bo når i livet? Hvordan forholder ungdom seg til steder? Liker vi bygda eller byen? Er vår stedsorientering lokal, regional, nasjonal eller kanskje til og med global? Hva med bedriftslederes forhold til steder? Hvordan opplever vi feriens steder? Kan steder påvirke vår helse? Gjennom disse og andre relaterte spørsmål gir boka nye perspektiver på og ny kunnskap om forholdet menneske sted, noe som igjen kan stimulere til økt forståelse for og refleksjon omkring regionale endringsprosesser. Boka henvender seg til forskere og studenter innen fag som er opptatt av regionale endringsprosesser, men vil også være nyttig for alle som arbeider med og/eller har interesse for feltet. Forskningsprogrammet Regional utvikling Forskningsprogrammet Regional utvikling (1998 2003) sitt overordnede mål har vært å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om regionale utviklings- og omstillingsprosesser. Programmet har vært organisert med en kombinasjon av tematiske forskningsprosjekter, områdestudier, nettverk og syntese.

Til toppen

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: