Menneskeverd i helse- og omsorgstjenesten (Innbundet)

begrunnelse og forutsetning

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 109
Forlag: Alpha Beta Sigma - Norway
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788299292856
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Menneskeverd i helse- og omsorgstjenesten
Boka har til hensikt å bidra med kunnskap og fremheve holdninger som kan verne om og styrke respekten for menneskeverdet i helse- og omsorgstjenestene. Dette er spesielt viktig i en tid hvor helse- og omsorgssektoren gjennomgår omfattende reformer, hvor økonomiske og humanistiske verdier kan komme i konflikt med hverandre. Med utgangspunkt i menneskerettighetene og Grunnloven vises det til hvilken unik plass og status menneskeverdet har i norsk forvaltning og tjenesteyting. Boka sier også noe om hvordan helsebegrepet, omsorgsbegrepet og sentrale helseetiske begrep bør forstås for at de skal være forenlige med helse- og omsorgssektorens klassisk humanistiske verdigrunnlag. Det vises da til begrep som: menneskesyn, verdighet, integritet, autonomi, heteronomi, paternalisme og rettferdighet. Avslutningsvis vises det til forutsetninger for at brukermedvirkning skal kunne anvendes med respekt for pasienters/brukeres menneskeverd. Som vedlegg inneholder boka også relevante utdrag fra verdenserklæringen om menneskerettigheter og menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert, samt fra relevante lovparagrafer. Boka er relevant for forskning, undervisning og for utforming av helsetjenester og helsepolitikk.

Til toppen