Omtale Mer än ett språk - En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Under en stor del av 1900-talet utsattes de människor som har dessa språk som sitt modersmål för ett kraftfullt språkförtryck från den svenska staten – ett faktum som fortfarande är okänt för många i andra delar av Sverige. Här kan man läsa om vad detta gör med människors språkutveckling, självkänsla och identitet. Ämnet är akuellt även för alla de nya svenskar som växer upp utan att ha svenska som modersmål.
Minoritetsspråkens ställning är en helt annan idag. År 2000 trädde en ny lag i kraft som har stärkt såväl språken som språkbrukarnas rätt till sitt eget modersmål. Boken behandlar i första hand frågor om språk och identitet, men följer även upp resultat av lagstiftningen.
I boken medverkar några av landets främsta experter i ämnet, och texterna behandlar olika språkvetenskapliga, språksociologiska och språkpolitiska frågeställningar. Här finns också skönlitterära texter. Bland annat ingår en nyskriven novell av dramatikern och norrbottensförfattaren Mona Mörtlund och ett utdrag ur Mikael Niemis Mannen som dog som en lax.

Til toppen