Mera Favorit matematik 4B för räknehäfte Elevpaket - Digitalt + Tryckt (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 224
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144132686
Omtale Mera Favorit matematik 4B för räknehäfte Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet anpassas till Lgr 11. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! 

Elevpaket 

Elevpaketet till Mera Favorit matematik 4B för räknehäfte ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Bedömning för lärande. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen.

DIGITALT LÄROMEDEL

I det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse Det digitala läromedlet innehåller också filmer och övningar som tränar de metoder och begrepp som varit lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-6. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken.

ELEVBOK

Elevboken består av fyra kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det obligatoriska uppslaget och ett uppslag med extrauppgifter, ÖVA och PRÖVA. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand. Den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser.

LABORATIVT MATERIAL

Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt material. Praktisk inlärning, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, lyssna och förankra matematiken i vardagen är viktigt i Favorit matematik. I lärarhandledningen som hör till elevboken finns det då och då övningar i vilka de laborativa materialen används. För komplettering kan det laborativa materialet köpas i 5-pack.

Varje kuvert i Mera Favorit matematik 4B för räknehäfte innehåller:

Koordinatsystem (x-axeln och y-axeln graderade från -4 till 4 Cirklar med bråkdelar (fjärdedelar) Euro (10, 5, 2, 1 euro och 10, 20, 50, 5, 2, 1 cent) Omvandlingslarv (används för enhetsomvandling i längd, massa och volym) Talkorten 1-9 En meterlinjal (graderad i centimeter och millimeter, på baksidan finns decimalsystemet med alla positioner från miljontal till tusendelar, på baksidan finns också längdenheterna från km till mm.) PROVHÄFTET BEDÖMNING FÖR LÄRANDE

Eleven har rätt att känna till vilka mål och förväntningar som finns med i undervisningen. I Mera Favorit matematik 4B för räknehäfte elevpaket ingår provhäftet Bedömning för lärande som är ett stöd i detta arbete. Provuppgifterna är kopplade till kunskapskraven och eleven får fylla i en terminssammanfattning över sitt lärande i matematik.

Det finns också ett bedömningsunderlag som du kan använda som dokumentation och i samband med utvecklingssamtal. För komplettering kan Bedömning för lärande köpas i 10-pack.

MERA FAVORIT 4A OCH 4B FÖR RÄKNEHÄFTE

Från och med läsåret 2019/2020 finns Mera Favorit matematik 4A och Mera Favorit matematik 4B för arbete i räknehäfte. Det innebär att du kan välja mellan följande elevböcker i årskurs 4:
Mera Favorit matematik (förbrukning), Bas Favorit matematik (förbrukning) och Mera Favorit matematik för räknehäfte (för återanvändning)

Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik

I Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Se ett exempel på likheter och skillnader i Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik.

Alla basböcker i serien Favorit matematik är förbrukningsböcker. Mera Favorit matematik 5A till 6B är gjorda för arbete i räknehäfte. I årskurs 4 finns Mera 4A och Mera 4B för räknehäfte.

Til toppen